Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Teach & Fun by Monia

 

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Właścicielem sklepu Teach & Fun by Monia jest: T&F Monika Wojewoda  z siedzibą przy: ul. Braci Mniejszych 7b /97

NIP: 8161700505, REGON: 500554115.

2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem sklepu Teach & Fun by Monia

 

§ 2 DEFINICJE

1. Konsument/Użytkownik - osoba fizyczną dokonującą z Usługodawcą w ramach sklepu internetowego Teach & Fun by Monia czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

2. Usługodawca lub T&F Monika Wojewoda z siedzibą przy: ul. Braci Mniejszych 7b /97, 40-754 Katowice NIP: 8161700505, REGON: 500554115.

3. Użytkownik - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Platformy

4. Platforma - serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://teachandfunbymonia.pl

 

§ 3 KONTAKT

1. Adres Usługodawcy: ul. Braci Mniejszych 7b /97, 40-754 Katowice

2. Adres poczty elektronicznej: sklep@teachandfunbymonia.pl 

3. Konsument może porozumieć się z Usługodawcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

 

§ 4 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Ceny podane na platformie są podane w polskich złotych i są cenami brutto

2. Użytkownik chcąc otrzymać dostęp do Plików powinien zapłacić Usługodawcy opłatę zgodnie z ofertą przedstawioną na stronie wybranego produktu.

3. Opłata w zamówieniu jest ostateczną kwotą do zapłaty.

4. Płatności obsługiwane są przez internetowy serwis usługowy PayU oraz przelew.

5. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Platformy.

6. Użytkownik dokonując opłaty uzyskuje dostęp do wybranych plików PDF na czas 31 dni oraz ma mozliwosć pobrania pliku pięciokrotnie.

 7. Dostęp jest realizowany natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty u operatora płatności. W przypadku PayU jest to zazwyczaj kilka minut, natomiast jeśli chodzi o przelew może to trwać do 72 godzin.

8. Osoby zarejestrowane i zalogowane mają dostęp do plikow poprzez panel klienta na stronie sklepu, Osoby niezarejestrowane otrzymują maila z linkami do Plików. 

§ 5 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Chcąc zakupić pliki PDF oferowane przez platformę należy zalogować się do konta użytkownika za pomocą danych dostępowych określonych na etapie rejestracji konta.

2. Z konta może korzystać tylko jeden Użytkownik. Użytkownik może przypomnieć sobie hasło dostępowe lub je zmienić na stronach Platformy.

4. Użytkownik powinien chronić swoje dane dostępowe i nie udostępniać ich osobom trzecim.

5. Platforma nie odpowiada za zgubienie przez Użytkownika, zapomnienie lub przechwycenie danych dostępowych przez osoby trzecie.

7. Zabrania się przesyłania zakupionych plików PDF osobom trzecim.

8. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania platformy, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z serwisu innym Użytkownikom.

9.Konta użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu, mogą zostać czasowo zablokowane lub usunięte.

10. W przypadku usunięcia konta użytkownika, który naruszał regulamin, opłata za pliki PDF nie jest zwracana. 

11. Na życzenie Użytkownika Usługodawca może wystawić Fakturę ZW za zakup plików PDF.

12. Zamówienie (przelew) zostaje usunięte jeżeli do 3 dni Klient nie opłaci zamówienia lub nie prześle potwierdzenia transakcji.

13. Zamówienie (PayU) zostaje usunięte jeśli przez 24 godziny zamówienie nie zostanie opłacone.

 

§ 6 REKLAMACJA i GWARANCJA

1. W przypadku zakupu plików PDF Usługodawca jest zobowiązany do dostarczenia dostępu w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty lub przyjęcia płatności w systemie płatności online PayU.

2. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi przez Usługodawcę, Użytkownik ma prawo do reklamacji, która powinna zostać sporządzona w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Usługodawcy lub przez formularz kontaktowy na stronie teachandfunbymonia.pl

3. Reklamacja powinna zawierać dane użytkownika tj. Imię i Nazwisko, adres mailowy oraz nr konta bankowego do zwrotu kwoty.

5. Usługodawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Użytkownika w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Użytkownika uznał za uzasadnione.

 

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Użytkownik ma możliwość skorzystania m.in. z:

a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.

b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.

 

§ 9 DANE OSOBOWE

1. Użytkownik dokonując zakupu plików PDF na Platformie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Usługodawcę.

2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich lub usunięcia.

3. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.

 

§ 10 PROGRAM LOJALNOŚCIOWY 

W naszym sklepie macie możliwość zbierania punktów które można wymienić na rabaty.

1. Każde wydane 10zł to 10 punktów. 

2. Każda opinia na temat produktu to 5 punktów.

3. Każde 20 punktów to równowartość 1zł do wydania w Sklepie.

4. Punkty są ważne przez okres jednego roku

 

OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1.1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego

wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym.

Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego

produktu w Sklepie Internetowym.

1.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta

wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online

umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie

odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie

własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku

wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii

Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

1.3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie

Internetowym Sprzedawcy.

1.4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie

Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

1.5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań

bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji

wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności

intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

1.6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie

Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów

sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam

Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

1.7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 § 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

2. Umowa sprzedaży plików PDF z Platformy w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie kolejnych plików PDF wymaga osobnej akceptacji regulaminu.

 

 

Regulamin obowiązuje od 24.12.2021r

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl